akt notarialny

16 lutego 2016

Podział majątku

Podział majątku przed,  w trakcie i po rozwodzie. W chwili zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami ustawowa wspólność majątkowa, chyba że małżonkowie zdecydują się na rozdzielność […]
Strona używa plików cookies
Ok