testament

16 lutego 2016

Prawo cywilne

Prawo cywilne to jedna z najszerzej rozwiniętych dziedzin prawa. Opisuje stosunki między podmiotami prawa, związane z strefą majątkową, jak i niemajątkową. Na co dzień z prawem […]
16 lutego 2016

Dziedziczenie majątku po zmarłym

Wiele sytuacji wywiera skutki prawne dla innych osób. Jednym z takich wydarzeń jest śmierć osoby bliskiej, która rzutuje na sytuacje majątkową osoby zmarłej, a przede wszystkim […]
Strona używa plików cookies
Ok