bójka

16 lutego 2016

Przestępstwa karne

W trakcie wieloletniej pracy, prawnicy często spotykają się z skomplikowanymi sprawami z dziedziny prawa karnego. Prawo karne penalizuje czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Jest zbiorem […]
16 lutego 2016

Prawo karne

Z prawem karnym związane są ciężkie przestępstwa. Ze względu na wagę spraw, od prawników prowadzących dane zlecenie wymaga się precyzji, znajomości mechanizmów prawnych i szerokiej wiedzy […]
Strona używa plików cookies
Ok