Adwokat – Sprawy karne Toruń

Zadośćuczynienie i odszkodowanie w przypadku zmarnowanego urlopu.
Zadośćuczynienie i odszkodowanie – zmarnowany wyjazd na wakacje
18 czerwca 2018
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne
Notariusz – Po co poświadczenie notarialne
28 października 2019
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma wiele zadań, jakie zobowiązują do odpowiedzialności i solidności. Właściwe reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi stanowi priorytet jego działań. Każda sprawa, w której ktoś jest podejrzany lub oskarżony o przekroczenie praw opisanych w kodeksie karnym oraz innych ustawach należy do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je pogrupować na mniejsze kategorie, które określają rodzaje przestępstw: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Należy jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według tych samych zasad i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to wykroczenia, z którymi adwokaci zajmują się najczęściej. W tej kategorii mieszczą się przestępstwa, jakie mają szczególny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Zwykle są to wykroczenia związane z ruchem drogowym, np. jazda pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo wypadki, w których adwokaci zapewniają pomoc zarówno sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci zajmują się też sprawami tyczącymi się posiadania narkotyków, a także oszustw, wyłudzeń, kradzieży albo fałszerstw – również w przypadku pieniędzy, dokumentów, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy prawa karnego, powodują znaczącą krzywdę wobec poszkodowanych, to znaczy negatywnie oddziałują na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne i na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, wykroczenia seksualne, a także morderstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najlżejsze powszechne sprawy karne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne zaliczają się do trudniejszych spraw, ponieważ dotyczą wykroczeń w obrocie gospodarczym i mogą mieć zły wpływ na wizerunek marki. Adwokaci zajmujący się sprawami ze sfery gospodarki pośród innych działań reprezentacyjnych, dbają także o to, żeby procedury sądowe w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na renomę, pozycję i interesy firm. Gospodarcze sprawy karne tyczą się w głównej mierze finansów, a także wszelkich działań wpływających na szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla firm mogą wywoływać wszelkiego rodzaju oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Często prowadzone przez kancelarię adwokacką postępowania dotyczą również malwersacji finansowych – w tym też przez internet oraz czynnego lub biernego łapownictwa, szczególnie kiedy ma zachęcać do działań na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest także możliwa w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zazwyczaj skarbowe sprawy karne są wynikiem nieodpowiedniego prowadzenia rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń najczęściej nie pochodzi z niewiedzy, a ze świadomych działań. Prawo karne zajmuje się przede wszystkim nieuczciwymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest także zasadne , kiedy sprawy są prowadzone przeciwko uczciwym jednostkom z zamiarem wyrządzenia szkody i ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest głównie konieczny, gdy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Także gdy w ciągu postępowań kontroli skarbowej zostaną udowodnione zarobki z nieujawnionych źródeł. Bywa też tak, że poprzez sąd należy domagać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze tyczą się osób, które wcześniej zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą w związku z tym wykonać pewnie czynności. Są to więc sprawy związane z sposobem oraz warunkami wykonywania wyroku oraz zapłatą grzywny albo wypełnianiem obowiązków, ustalonych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w ubieganiu się o lepsze warunki kary. Najczęstszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy obejmujące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego warunkowego zwolnienia lub przerwy w podawaniu się karze pozbawienia wolności. Zazwyczaj skazani także starają się o orzeczenie kary łącznej w wypadku, kiedy dokonanych zostało więcej przestępstw przed określeniem wyroku lub zmianę sposobu odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Zdarzają się również przypadki, gdy osadzony żąda zadośćuczynienia od aresztu śledczego, jeżeli jego zdrowie uległo pogorszeniu z uwagi na marne warunki w celi. Adwokat może również osiągnąć rozdzielenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniejszej szkodliwości społecznej wliczają się do kategorii karnych spraw wykroczeniowych. Mimo to skutki tych działań mogą być dla sprawców znaczące i obejmować takie konsekwencje karne jak na przykład: zakazy zajmowania pewnych stanowisk, bywania w określonych miejscach czy prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu również wszelkie kolizje i zdarzenia drogowe, chociaż zwykle są to mniej istotne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, uszkadzaniem mienia prywatnego i publicznego oraz ze śmieceniem. Wykroczeniowe sprawy karne to również nieprzepisowe usuwanie odpadów, długotrwały brak dowodu osobistego albo wykonywanie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Takie sprawy, choć są mniejszej wagi podlegają równie sumiennej pracy adwokata, jak w wypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok