separacja

16 lutego 2016

Separacja

Małżeństwa przechodzą różne kryzysy. Największe kłótnie rozpoczynają się najczęściej od drobiazgów, które usuwane w cień, zaczynają nas straszyć. Stres, problemy w pracy, złe dobranie się partnerów […]
16 lutego 2016

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to szczególna dziedzina prawa, która została wyodrębniona z innej, pokrewnej dziedziny – prawa cywilnego. Jej głównym źródłem jest Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, który reguluje […]
16 lutego 2016

Podział majątku

Podział majątku przed,  w trakcie i po rozwodzie. W chwili zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami ustawowa wspólność majątkowa, chyba że małżonkowie zdecydują się na rozdzielność […]
Strona używa plików cookies
Ok