Separacja

Rozwód
16 lutego 2016
Windykacja należności
16 lutego 2016
Małżeństwa przechodzą różne kryzysy. Największe kłótnie rozpoczynają się najczęściej od drobiazgów, które usuwane w cień, zaczynają nas straszyć. Stres, problemy w pracy, złe dobranie się partnerów to najczęstsze przyczyny małżeńskich kryzysów. Wiele osób nie wytrzymuje rosnącego napięcia i decyduje się na podjęcie ostatecznego kroku, jakim jest rozwód. Nie widząc szans na naprawę związku, wolą go zakończyć. Jednak rozwód nie musi być jedynym wyjściem. Prawo dopuszcza jeszcze jedno rozwiązanie, w trakcie którego rozdzieleni małżonkowie mają czas, by zastanowić się nad przyszłością i naprawić przeszłość. Rozwiązaniem tym jest separacja, czyli uchylenie wspólnoty małżeńskiej, bez prawa wstępowania przez małżonków w nowy związek małżeński.

Wiele zgłaszających się do naszej Kancelarii małżeństw nie wie co ich czeka w trakcie postępowania o separację czy o rozwód. Wiele z nich prosi także o poradę, co należałoby zrobić na ich miejscu. Zawsze staramy się przekonać naszych Klientów do podejmowania racjonalnych i przemyślanych decyzji i najczęściej doradzamy postępowanie w sprawie orzeczenia separacji formalnej. Separacja, w odróżnieniu od rozwodu jest decyzją odwracalną, gdyż nie kończy związku małżeńskiego, lecz przerywa istniejącą między małżonkami wspólnotę małżeńską. W czasie trwania separacji małżonkowie wciąż zobowiązani są do wzajemnej pomocy i nie mogą wejść w nowy związek małżeński. Rozdzieleni przez separację małżonkowie mogą w każdej chwili wrócić do siebie, lub, jeśli nie widzą szans na poprawę sytuacji, starać się o rozwód. Pod tym względem separacja jest łagodniejszym środkiem, dającym nadzieję na ocieplenie stosunków małżeńskich, podczas gdy rozwód oznacza definitywne zakończenie związku małżeńskiego.

Podobnie jak przy orzekaniu rozwodu, do orzeczenia separacji wymagane jest spełnienie podstawowej przesłanki, jaką jest zupełny rozkład więzi małżeńskich. W trakcie trwania małżeństwa, między małżonkami rodzą się trzy więzi – duchowa, fizyczna i materialna. Zupełne zerwanie tych więzi, może być podstawą do orzeczenia separacji. W doktrynie prawnej przyjmuje się, że zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oznacza  sytuację w której wszelkie więzy łączące małżonków zostają zerwane, a więc gdy małżeństwo całkowicie przestaje funkcjonować.  Praktycznie oznacza to, że małżonkowie nie czują już wzajemnej bliskości, pozostają obojętni na swoje problemy, nie wspierają się materialnie i rezygnują z pożycia seksualnego. Jak widać do orzeczenie separacji nie jest konieczne udowodnienie trwałości rozkładu, która jest głównym czynnikiem sądowej decyzji o rozwodzie.

Postępowanie w sprawie orzeczenia separacji rozpoczyna się od wniesienia przez jedną, lub obie strony odpowiedniego wniosku do właściwego sądu okręgowego. W toku postępowania Sąd stara się pojednać strony, lecz gdy widzi, ze jego starania są znikome, decyduje się na przeprowadzenie rozprawy. W trakcie rozprawy lub w zależności od rodzaju sprawy, kilku rozpraw, Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, przesłuchując strony, biegłych i świadków. Gdy wyczerpie się postępowanie dowodowe, Sąd wydaję decyzję w sprawie separacji. Może orzec o winie małżonków, lub zrezygnować z tej formy na zgodny wniosek małżonków. W wyroku orzekającym separację Sąd może również orzec o alimentach na drugiego małżonka, alimentach na dzieci, władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi, sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania, podziale mieszkania lub przyznaniu go jednemu z małżonków i o podziale majątku wspólnego małżonków.

Jak widać , są podobne to skutków orzeczenia rozwodu, z tym wyjątkiem, że małżeństwo nie ustaje. Małżonkowie nie mogą wejść w nowy związek małżeński. Dodatkowo małżonków wciąż łączy obowiązek wzajemnego niesienia pomocy. Jeśli małżonkowie zechcą odnowić swój związek małżeński, mogą w każdym czasie wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Sądu. Wówczas powracają oni do dawnych stosunków i powstaje między nimi nowy ustrój majątkowy. Natomiast, gdy małżonkowie utracą nadzieję na odrodzenie łączących ich więzi, mogą wnieść pozew o rozwód, także bez ograniczeń czasowych.

Separacja między małżonkami nie jest niczym nowym.  W naszej Kancelarii pomagaliśmy wielu małżeństwom odnaleźć wspólną drogę. Doradzaliśmy w kwestii separacji i zastępowaliśmy strony w trakcie procesu cywilnego. Cechuje nas wysoka skuteczność działania, natychmiastowa reakcje na problemy prawne i dbałość o potrzeby naszych Klientów. Zawsze staramy się pojednać skłóconych małżonków, poprzez wskazanie im konkretnych rozwiązań prawnych. Dla nas liczy się człowiek!

Nasi Klienci mogą liczyć na:

– fachowe doradztwo;

– profesjonalne zastępstwo procesowe;

– przygotowanie strategii działania;

– przygotowanie odpowiednich wniosków, pism i zażaleń na postanowienia organów sądowniczych;

– pomoc w trakcie podziału majątku wspólnego, zasądzania alimentów, ustalania opieki nad dziećmi i władzy rodzicielskiej, ustalania kontaktów z dziećmi, podziału mieszkania i zniesienia separacji formalnej.

Serdecznie Zapraszamy!

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok