Zwolnienie lekarskie? Sprawdź czy należy Ci się dzień wolny od pracy!

Nadzwyczajne złagodzenie kary
Nadzwyczajne złagodzenie kary – kiedy i dlaczego
6 października 2017
Zadośćuczynienie i odszkodowanie w przypadku zmarnowanego urlopu.
Zadośćuczynienie i odszkodowanie – zmarnowany wyjazd na wakacje
18 czerwca 2018
Zwolnienie lekarskie z pracy

Zwolnienie lekarskie z pracy

Wielu pracowników skrupulatnie pilnuje dni wolnych od pracy, które im się należą. Najczęściej jest tak, że pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć zatrudnionemu dodatkowy dzień wolny, jeśli święto wypadło na sobotę. Za przykład może służyć sobota 3 maja z 2016 roku. Jeżeli pracownik przebywał wówczas na zwolnieniu lekarskim, to w tym wypadku przysługuje mu z tego tytułu nadplanowy dzień wolny. Poniżej opiszemy ten problem.

Jak wynika z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wyznaczenie dnia wolnego od pracy powinno przy tym nastąpić w ramach danego okresu rozliczeniowego. Mając na uwadze ten fragment, dzień wolny od pracy, z powodu święta przypadającego w sobotę, powinien otrzymać również pracownik, który w dniu 3 maja przebywał w domu na zwolnieniu lekarskim.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku kiedy pracownik przebywał w domu na zwolnieniu lekarskim w dniu wolnym od pracy, który został mu przydzielony w zamian za święto wypadające w sobotę (czyli np. za dzień 3 maja przypadający w sobotę pracodawca wyznaczył dzień wolny 12 kwietnia). W takim przypadku nie ma obowiązku wyznaczania podwładnemu innego dnia wolnego od pracy. Choroba podwładnego, nie będzie obniżała obowiązującego go wymiaru czasu pracy. Jak czytamy bowiem w art. 130 § 3 k.p., wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym, ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

W sytuacji gdy pracownik nie był na zwolnieniu wynikającym z choroby w innym dniu przydzielonym jako wolne w zamian za święto przypadające w sobotę – choroba wypadająca w sobotnie święto nie zmieni rozkładu czasu pracy uwzględniającego wolne za to święto. Zatem zatrudniony, który powróci po chorobie do pracy, uzyska wolny dzień za święto, w które chorował, na tych samych zasadach co reszta pracowników. W innym wypadku przepracuje zbyt dużą liczbę godzin co będzie prowadziło do postania nadgodzin średniotygodniowych.

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok