Rozwód

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
16 lutego 2016
Separacja
16 lutego 2016

Decyzja o rozwodzie z pewnością nie jest łatwą decyzją. Do tej pory udało nam się pomóc wielu Klientom, którzy zdecydowali się na zakończenie związku małżeńskiego. Zawsze staramy się o stworzenie bezstresowej atmosfery, która umożliwia nam osiąganie kompromisowych rozwiązań. Wielu naszych Klientów na początku współpracy wypytuje się nas o szczegóły procedury rozwodowej. Chcą lepie poznać okoliczności, które będą ich dotyczyć w tracie rozwodu. Nic w tym dziwnego. Każdy z nas, odczuwa większy komfort w sytuacjach, które nie są nam obce, dlatego zawsze cierpliwie odpowiadamy na wszelkie pytania naszych Klientów. W tym artykule postaramy się Wam wytłumaczyć na czym polega rozwód i jak wygląda postępowanie sądowe w kwestii orzekania rozwodu.

Przesłanki rozwodowe

Rozwód obok owdowienia i unieważnienia małżeństwa jest jednym ze sposobów na zakończenie związku małżeńskiego. Jednak aby otrzymać wyrok rozwodowy konieczne jest spełnienie przewidzianych w ustawie przesłanek – zupełności i trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego.

Zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego rozpatruje się na trzech płaszczyznach, filarach małżeństwa – więzi duchowej, fizycznej i materialnej. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oznacza, że wszystkie wyżej wymienione więzi uległy całkowitemu rozerwaniu i sąd nie dostrzega już szans na ich naprawę.

Z kolei  na trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego ma wpływ czas, który upłynął od momentu pojawienia się okoliczności rozkładu, do momentu decyzji rozwodowej. Wszystkie okoliczności sprawy powinny wskazywać na to, że niemożliwe będzie  zespolenie małżonków we wszystkich przejawach życia małżeńskiego.

Postępowanie rozwodowe.

Postępowanie rozwodowe zaczyna się od wniesienia pozwu rozwodowego do właściwego sądu. Bardzo ważne jest już na tym etapie wskazanie odpowiednich argumentów, które stanowić będą linię oparcia w dalszym procesie. Na początku poniesiemy opłatę w wysokości 600 złotych za wniesienie pozwu do sądu. Kolejne opłaty będą związane z dochodzeniem alimentów, podziałem mieszkania, lub podziałem majątku.

Sprawa rozwodowa rozpatrywana jest na rozprawie rozwodowej. Najczęściej, szczególnie w przypadkach, gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, konieczne jest przeprowadzenie sprawy na kilku rozprawach, w celu lepszego poznania problemu. Sąd obowiązkowo przesłuchuje małżonków, którzy mogą zgłaszać dowody w sprawie, w postaci dowodów ze świadków, dokumentów, czy biegłych. Czasami Sąd może zezwolić na przesłuchanie w roli świadka dzieci rozwodzących się małżonków. Jednak przesłuchiwane mogą być jedynie dzieci, które ukończyły 13 rok życia. Rozstrzygnięcie rozwodu zapada w formie wyroku. Sąd może orzec o winie obojga małżonków, winie jednego z małżonków, lub bez winy, jeśli małżonkowie zgodzą się na taki typ orzekania.

W trakcie wydawania wyroku Sąd może także orzec o:

 • alimentach na drugiego małżonka;
 • alimentach na dzieci;
 • władzy rodzicielskiej;
 • kontaktach z dziećmi;
 • sposobie korzystania z wspólnego mieszkania;
 • podziale majątku wspólnego;
 • podziale mieszkania lub o przyznaniu go jednemu z małżonków.

Po wydaniu decyzji przez Sąd, każdemu małżonkowi przysługuje prawo do złożenia apelacji. Odwołanie od decyzji sądu I instancji rozpatruje sąd apelacyjny, którego decyzja w sprawie jest ostateczna.

Rozwód nie musi być wojną między małżonkami. Dobór odpowiednich środków prawnych i umiejętność zgodnej współpracy są zawsze kluczami do szybkiego zakończenia procesu rozwodowego. Naszym Klientom oferujemy kompleksowe usługi prawne w zakresie:

 • redakcji pozwu;
 • kompletowania odpowiednich dokumentów proceduralnych ( wniosków, pism, zażaleń)
 • przygotowywania dowodów w sprawie;
 • zastępstwa proceduralnego;
 • procedury mediacyjnej;
 • alimentów;
 • podziału majątku wspólnego;
 • władzy rodzicielskiej i opieki na dziećmi;
 • podziału wspólnego mieszkania;
 • eksmisji małżonka;
 • alimentów na drugiego małżonka.

Zawsze staramy się o kompromisowe rozwiązania i dbamy o dobre samopoczucie naszych Klientów w trakcie ciężkiej rozprawy rozwodowej.

Serdecznie zapraszamy!

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok