Prawo rodzinne

Prawo karne
16 lutego 2016
Przestępstwa karne
16 lutego 2016
Prawo rodzinne to szczególna dziedzina prawa, która została wyodrębniona z innej, pokrewnej dziedziny – prawa cywilnego. Jej głównym źródłem jest Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, który reguluje stosunki w rodzinie, jak i stosunki rodziny z innymi podmiotami prawa. Sprawy związane z prawem rodzinnym, są zawsze niezwykle trudne, dlatego w podejściu do tych zleceń najważniejsza jest precyzja, szacunek i wyrozumiałość.

Z prawem rodzinnym związany jest szeroki zakres terminów i pojęć, których rozumienie jest często kluczem do odpowiedniej interpretacji danego problemu. Nieodzownym elementem prawa rodzinnego jest rodzina, która definiowana jest jako najmniejsza komórka społeczna złożona z małżeństwa i ich dzieci. Rodzina powstaje na skutek pewnych zdarzeń prawnych, takich jak zawarcie związku małżeńskiego przez kobietę i mężczyznę.

Ważnym dla prawa rodzinnego pojęciem, jest także koncepcja małżeństwa, czyli związek mężczyzny i kobiety, zatwierdzony prawnie, przez urzędnikiem stanu cywilnego, lub osobą duchowną, powołaną do udzielenia sakramentu małżeństwa. Według polskiego ustawodawstwa zawarcie małżeństwa następuje przez złożenie przez dwie osoby przeciwnej płci i stanu wolnego, zgodnego oświadczenia (przysięga małżeńska) o wstąpieniu w związek małżeński. To właśnie małżeństwo jest, w oparciu o doktrynę prawną, podstawową komórką społeczną, która zaspokaja potrzeby i chroni wspólne  interesy członków związku, zapewnia należyte warunki materialne i spełnia funkcję prokreacyjną, tak  ważną dla ogółu społeczeństwa.

Stosunki wewnątrz rodziny mogą ulec zmianom, które skutkują w konieczności wystąpienia na drogę prawną lub skorzystania z porad doświadczonych prawników. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę, związaną z pomocą prawną dla rodzin.

Nasza Kancelaria świadczy usługi w sprawach takich jak:

– rozwody;

– separacje;

– unieważnienie małżeństwa;

– podział majątku wspólnego;

– zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego;

– regulacja kontaktów rodziców lub dziadków z dziećmi lub wnukami;

–  ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej

– zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa

– uznanie i zaprzeczenie uznania dziecka

– ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite

– adopcja dziecka

– umowy majątkowe małżeńskie

– zgoda sądowa na czynności prawne w imieniu małżonka

– ustanowienie opiekuna.

Nasi pracownicy zajmują się nie tylko doradztwem prawnym, ale także profesjonalnym zastępstwem sądowym na każdym etapie postępowania przez Sądem Rodzinnym. Mogą Państwo liczyć na pełną dyskrecję i skuteczność działań.

Serdecznie Zapraszamy!

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok