Prawo karne

Prawo cywilne
16 lutego 2016
Prawo rodzinne
16 lutego 2016
Z prawem karnym związane są ciężkie przestępstwa. Ze względu na wagę spraw, od prawników prowadzących dane zlecenie wymaga się precyzji, znajomości mechanizmów prawnych i szerokiej wiedzy na temat obowiązującego prawa, a także psychologii zachowań. Jako doświadczeni prawnicy wiemy, że w trakcie rozprawy sądowej liczą się odpowiednie argumenty i niezbite dowody, które potwierdzą niewinność Klientów, lub znacznie obniżą wymiar zasądzonej kary.

Prawo karne jest zbiorem  przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Źródłowy fundamentem tej niezwykle skomplikowanej gałęzi prawa są: Kodeks Karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy, a także Kodeks karny Skarbowy.

Podstawowym pojęciem, z którym nierozerwalnie łączy się prawo karne, jest pojecie przestępstwa. Termin ten oznacza czyn zabroniony pod groźbą kary jako zbrodnia albo występek, przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy.

Wszelkie sprawy wynikające z nieprzestrzegania reguł prawa karnego, prowadzone są przez niezawisły Sąd Karny.  Jednak za nim sprawa zostanie wywołana na wokandę, muszą zostać przeprowadzone inne procedury. Postępowanie karne rozpoczyna się już na etapie postępowania przygotowawczego, które polega na przeprowadzeniu właściwego śledztwa lub dochodzenia. Tymi procedurami zajmują się najczęściej organy policyjne we współpracy z prokuraturą. Dalej sprawa przekazywana jest do sądu karnego. Ten etap nazywa się postępowaniem głównym. Po zakończeniu postępowania przed sądem I instancji, każda osoba uznana za winną ma prawo odwołać się od decyzji sędziego. Wówczas otwierają się drzwi do postępowania odwoławczego. Gdy zapadnie ostateczny wyrok, organy sądownictwa rozpoczynają etap wykonawczy, który polega na wykonaniu danej kary.

Nasza Kancelaria od wielu lat zajmuje się doradztwem i zastępowaniem naszych Klientów przed organami sądowymi. Świadczymy profesjonalne usługi prawne związane z przestępstwami:

– kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, wymuszenia rozbójniczego,

– bójki i pobicia,

– groźby karalnej,

– znęcania się,

– niepłacenia alimentów,

– stalkingu,

– zniesławienia i zniewagi,

– jazdy samochodem lub rowerem pod wpływem alkoholu lub narkotyków,

– posiadania narkotyków;

– wypadku komunikacyjnego,

– oszustwa,

– fałszerstwa dokumentów,

– gospodarczymi,

– wręczenia lub przyjęcia łapówki,

– zabójstwa i morderstwa,

– zgwałcenia,

– aborcji,

– nieumyślnego spowodowania śmierci.

Podobne usługi oferujemy także osobom, oskarżonym o popełnienie wykroczeń.

Nasi Klienci mogą liczyć na kompleksowe usługi w zakresie:

– udziału w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, w roli obrońcy podejrzanego, jak i pełnomocnik pokrzywdzonego;

– udziału w czynnościach procesowych, takich jak: przesłuchanie podejrzanego, świadka, biegłego, eksperyment procesowy;

– udziału w czynności uzgodnienia wniosku o  skazanie bez przeprowadzenia rozprawy;

– sporządzenia zażalenia na zatrzymanie, zażalenia na zastosowanie, zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania, wniosku o skierowaniu sprawy do mediacji i udział w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy stronami, oraz wniosku o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania.

– sporządzenia prywatnego aktu oskarżenia;

– sporządzenia wniosku o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania,

– redakcji środków odwoławczych, takich jak: apelacja, zażalenie, kasacja, wznowienie postępowania;

– sporządzenia sprzeciwu od wyroku zaocznego i sprzeciwu od wyroku nakazowego.

Zapewniamy odpowiedni dobór środków prawnych i pomoc na każdym etapie postępowania karnego. Zawsze korzystamy z sprawdzonych metod i w pełni oddajemy się danej sprawie, co znacznie wpływ na sukces prowadzonych zleceń. Jesteśmy specjalistami od spraw nietypowych i podejmujemy się pracy nad każdą, nawet najbardziej beznadziejną sprawą.

Zachęcamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii prawnej.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok