Podstawy rejestracji działalności godpodarczej

Odszkodowania
16 lutego 2016
Podział majątku
16 lutego 2016
Realizacja marzeń jest jedną z najpiękniejszych rzeczy jakie mogą nas spotkać. Marzenia, przeradzają się w gotowe plany, a plany w działanie. Dla niektórych z nas marzenia stanowią również przyszłą formę działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą, który rozwija swoją firmę i samodzielnie nią zarządza jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko trochę chęci, poświęcenia czasu, zaangażowania w nasz projekt… i dokonania odpowiednich czynności prawnych.

Czym jest działalność gospodarcza?

Kwestie związane z działalnością gospodarczą są uregulowane w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także w prawie podatkowym. Legalna definicja mówi nam, że działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność dotyka bardzo zróżnicowanej materii – możemy wykonywać prace budowlane i remontowe, zakładać sklepy, prowadzić firmę transportową czy gabinet kosmetyczny, lub świadczyć usługi rachunkowe. Tak naprawdę w ramach działalności gospodarczej możemy wykonywać wszystko czego dusza zapragnie, pamiętając aby było to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymogi prawne dotyczące założenia działalności gospodarczej.

Jak już wspominaliśmy, wszystko zaczyna się od pomysłu. Gdy odpowiednio przygotujemy biznes plan, następnym krokiem jest rejestracja naszej działalności. Rejestracją działalności gospodarczej zajmuje się Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Przyszły przedsiębiorca wypełnia formularz CEIDG-1 i ma do wyboru cztery opcje złożenia wniosku –  osobiście, w urzędzie miasta lub gminy, listem poleconym (poświadczonym notarialnie), elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego, elektronicznie, bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego. Gdy proces rejestracji zakończy się sukcesem, kolejnym krokiem jest zdobycie numeru REGON i numeru NIP. Numer Regon służy przede wszystkim w kontaktach z urzędem skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i używany jest również, przy okazji rozliczeń oraz zawierania umów. Z kolei numer NIP stanowi podstawę identyfikacji podatkowej. Numery te powinny znaleźć się na pieczątce firmy. Najtrudniejszym krokiem jest wybór formy opodatkowania, którego trzeba dokonać już przy wypełnianiu wniosku CEIDG-1. Mamy możliwość wyboru z pośród opodatkowania na zasadach ogólnych, opodatkowania podatkiem liniowym, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Ostatnią czynnością związaną z rejestracją naszej firmy jest założenie konta bankowego

Gdzie znaleźć informacje?

Przede wszystkim doskonałym źródłem informacji o rejestrowaniu i organizacji działalności gospodarczej będą pracownicy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pracujący w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy. Wiele przydatnych informacji znajdą Państwo na stronie CEIDG (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/) , a także w specjalnie stworzonym przez  Polską Akademię Rozwoju Przedsiębiorczości podręczniku dla przedsiębiorców „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcom” dostępnym na stronie http://www.parp.gov.pl/jak-zostac-i-pozostac-przedsiebiorca-poradnik-dla-nowo-powstalych-firm.

Założenie działalności gospodarczej to ważny krok w karierze każdego człowieka. Obecnie prawo znacznie ułatwia nam podjęcie takiej formy zatrudnienia. Mamy możliwość otrzymania dotacji i środków na założenie pierwszego biznesu. Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim ciężka praca, ale również pasja, bez której przyjemność z wykonywania swoich obowiązków będzie zdecydowania mniejsza. Ta pasja może zarazić Państwa klientów i wygenerować spore zyski. Pamiętajmy o tym przy zakładaniu swojej pierwszej działalności.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok