Odszkodowania

rozwody adwokat rozwodowy bydgoszcz torun ROZWODY
Rozwody
21 stycznia 2016
Windykacja
15 lutego 2016

Mimo, że pieniądze szczęścia nie dają, są nam niewątpliwie potrzebne do życia. Dla wielu z nas nieplanowane wydatki są dużym obciążeniem, szczególnie w sytuacjach nagłych, kiedy w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznajemy uszczerbku na zdrowiu lub tracimy przedmioty, którą są nam niezbędne w wykonywaniu danego zawodu. Jednym z sposobów ustabilizowania sytuacji finansowej w takich chwilach jest dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej, lub od ubezpieczyciela z którym podpisaliśmy umowę ubezpieczeniową. Wypłacana suma ma stanowić pokrycie wydatków, poniesionych względem naprawy doznanych szkód, a także ma być zabezpieczeniem dla naszych najbliższych.

Pojecie odszkodowania.

Odszkodowanie to swoista rekompensata. Jest ono przede wszystkim świadczeniem, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego (np. osoby fizycznej, osoby prawnej, Skarbu Państwa), który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność. Odszkodowanie występuje najczęściej w postaci restytucji naturalnej, czyli przywróceniu do stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody, lub jako rekompensata pieniężna, będąca finansowym odzwierciedleniem strat i poniesionych wydatków. Wypłata odszkodowania ma najczęściej miejsce w przypadkach wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy, błędu lekarskiego, szkody w miejscu zamieszkania, za niedotrzymanie postanowień umownych, za pobyt w szpitalu, a także jako rekompensata utraty osoby najbliższej.

Przesłanki odszkodowania.

Aby możliwa była wypłata odszkodowania, zarówno przed sądem, jak i w postępowaniu likwidacyjnym konieczne jest udowodnienia zaistnienia kilku przesłanek dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej. Naszym zadaniem jest po pierwsze wykazanie, że czyn, którego dopuścił się sprawca, jest czynem bezprawnym. W tym znaczeniu, bezprawny, oznacza sprzeczny z zasadami obowiązującego prawa i z regułami współżycia społecznego. Jeśli osoba, jadąca z nadmierną prędkością, spowoduje wypadek, którego skutkiem będzie pokrzywdzenie uczestników ruchu drogowego, dopuszcza się ona czynu bezprawnego, który jest podstawowym elementem odpowiedzialności odszkodowawczej. Ponadto po naszej stronie leży wykazanie związku przyczynowo – skutkowego, jak i udowodnienie winy sprawczej.

Postępowanie przed sądem cywilnym.

Jeśli nie posiadamy odpowiedniego ubezpieczenia, złożenie pozwu o dochodzenie odszkodowania będzie dla nas najlepszym wyjściem. Jednak zanim to zrobimy powinniśmy dokładnie zanalizować nasze szanse i zgromadzić odpowiednie dokumenty – zaświadczenia lekarskie, protokoły policyjne, a także rachunki i faktury, które będą dowodem poniesionych przez nas wydatków. Gdy sprawa trafi przed Sąd, jest on zobowiązany do przeprowadzenia postępowania dowodowego i wysłuchania stron procesu. Sędzia prowadzący może także skorzystać z opinii biegłych. Po wyczerpaniu mechanizmów prawnych i zebraniu dowodów, skład sędziowski decyduje o przyznaniu odszkodowania i o wielkości sumy. Po za roszczeniem odszkodowawczym, w pozwie poszkodowany ma także prawo żądać zadośćuczynienia za straty niematerialne, takie jak krzywda, doznane cierpienie, czy uszczerbek na zdrowiu, a także renty, w sytuacji w której w wyniku zdarzenia odszkodowawczego stał się niezdolny do pracy.

Odszkodowanie, a Ubezpieczyciel.

Będą ubezpieczonym prywatnie, możemy liczyć na konkretne sumy wypłacane z polisy ubezpieczeniowej. Po wystąpieniu danej szkody, naszym obowiązkiem jest poinformowanie naszego ubezpieczyciela o rodzaju zdarzenia. Wówczas w ciągu kilku następnych dni zostanie powołany likwidator, którego głównym zadaniem będzie analiza strat i ustalenie okoliczności zdarzenia. W czasie gdy likwidator zdaje swój raport ubezpieczycielowi, my powinniśmy postarać się o skompletowanie szczegółowych dokumentów medycznych, policyjnych i finansowych. Towarzystwo ubezpieczeniowe po dogłębnej analizie zgromadzonych faktów wydaje decyzję o wysokości odszkodowania. Pieniądze przelewane są w ciągu kolejnych 30 dni, a cały proces trwa znacznie krócej niż postępowanie przed sądem cywilnym.

Czasami zdarza się, że w kilka chwil możemy stracić dosłownie wszystko. Patrząc przez pryzmat ludzkiej przezorności, staramy się zabezpieczać dobro nas samych, jak i naszych najbliższych na przyszłość. Zanim jednak zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia, zawsze zadbajmy o dokładną analizę umowy, która w końcu tworzona jest w sposób, który głównie zabezpiecza interesy spółek ubezpieczeniowych. W naszej Kancelarii otrzymacie niezbędną pomoc w zakresie analizy umów ubezpieczeniowych, jak i dochodzenia odszkodowań. Naszym celem jest walka o jak najwyższe sumy odszkodowawcze, które w pełni usatysfakcjonują naszych Klientów. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług. Na nas mogą Państwo liczyć.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok