Adwokat

16 lutego 2016

Prawo karne

Z prawem karnym związane są ciężkie przestępstwa. Ze względu na wagę spraw, od prawników prowadzących dane zlecenie wymaga się precyzji, znajomości mechanizmów prawnych i szerokiej wiedzy […]
16 lutego 2016

Prawo cywilne

Prawo cywilne to jedna z najszerzej rozwiniętych dziedzin prawa. Opisuje stosunki między podmiotami prawa, związane z strefą majątkową, jak i niemajątkową. Na co dzień z prawem […]
16 lutego 2016

Podział majątku

Podział majątku przed,  w trakcie i po rozwodzie. W chwili zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami ustawowa wspólność majątkowa, chyba że małżonkowie zdecydują się na rozdzielność […]
16 lutego 2016

Podstawy rejestracji działalności godpodarczej

Realizacja marzeń jest jedną z najpiękniejszych rzeczy jakie mogą nas spotkać. Marzenia, przeradzają się w gotowe plany, a plany w działanie. Dla niektórych z nas marzenia […]
Strona używa plików cookies
Ok